Hasiace zariadenia a ich komponenty

Hasiace zariadenia a ich komponenty

  • skúšanie hadicových navijakov a nástenných hydrantov podľa noriem STN EN 671-1 a STN EN 671-2
  • skúšanie nadzemných a podzemných požiarnych hydrantov podľa noriem STN EN 14339 a STN EN 14384
  • skúšanie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov podľa noriem STN EN 3-6, STN EN 3-7, STN EN 3-8 a STN EN 3-9
  • skúšanie tlakových požiarnych hadíc podľa noriem STN EN 14540 a STN EN 694Výstup: protokol o skúške