Emisie a imisie hluku

Emisie a imisie hluku

Určovanie emisií a imisií hluku strojov a zriadení v špeciálnych zvukových komorách.

 • polobezodrazová a bezdozvuková skúšobná komora,
 • dozvuková skúšobná komora,
 • a v prevádzke.

Bezodrazová / polobezodrazová komora:

 • splňuje požiadavky EN ISO 3744, EN ISO 3745
 • hladina hluku pozadia 50 Hz – 20 kHz / <16 dBA
 • komora môže byť konfigurovaná ako bezodrazová alebo polobezodrazová
 • určená pre meranie akustického tlaku a určenie akustického výkonu
 • merací systém B&K PULSE s možnosťou paralelného merania v 12 meracích kanáloch
 • frekvenčný rozsah 20 Hz – 20 kHz
 • zlomkovo oktávová frekvenčná analýza a FFT analýza v reálnom čase
 • záznam nameraných údajov a post-processing
 • možnosť súčasného merania rôznych fyzikálnych veličín počas merania (hluk, vibrácie, otáčky, napätie a podobne)

Dozvuková komora:

 • splňuje požiadavky EN ISO 3741
 • hladina hluku pozadia 50 Hz – 20 kHz / <16 dBA
 • vhodná pre určenie akustického výkonu, určenie koeficientu pohltivosti zvukovo-izolačných materiálov a meranie zvukovo-izolačných vlastností výrobkov
 • frekvenčný rozsah 20 Hz – 20 kHz
 • merací systém B&K PULSE s možnosťou paralelného merania v 12 meracích kanáloch
 • zlomkovo oktávová frekvenčná analýza a FFT analýza v reálnom čase
 • záznam nameraných údajov a post-processing
 • možnosť súčasného merania rôznych fyzikálnych veličín počas merania (hluk, vibrácie, otáčky, napätie a podobne)

Možnosti:

 • napájacie napätie AC/DC 0-400 V, 25 A
 • prívod a odvod vody
 • prívod stlačeného vzduchu
 • prívod zemného plynu
 • systém odvodu komínových spalín
 • možnosť monitorovania kamerovým systémom

Výstup:

 • Protokol o meraní
 • Protokol o skúške