elektrických zariadení

Skúšky elektrických zariadení

Skúšanie elektrickej bezpečnosti spotrebičov, konzultácie a poradenstvo.
Skúšané výrobky a zariadenia:

 • Spotrebiče pre domácnosť a podobné účely
 • Svietidlá
 • Motory
 • Elektrické zariadenia strojov
 • Zariadenia informačných technológií
 • Výrobky spotrebnej elektroniky
 • Transformátory do 10 kVA
 • Prenosné elektrické náradie
 • Laboratórne prístroje a zariadenia
 • Elektrické hračky
 • Automatické elektrické riadiace zariadenia
 • Elektrické zariadenia na ústredné vykurovanie
 • Gastro – zariadenia
 • Stroje a zariadenia – čistiace, pracie, žehliace, upratovacie
 • Kompresory a vývevy objemové
 • Armatúry s elektrickým ovládaním a pohonom, pohony garážových brán
 • Výherné a zábavné prístroje


Vykonávame skúšky elektrickej bezpečnosti výrobkov a zariadení v rozsahu smernice 2014/35/EÚ Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD), ako aj skúšky elektromagnetickej kompatibility podľa smernice 2014/30/EÚ.

Poskytujeme nasledujúce služby a skúšky:

 • skúšky elektrickej bezpečnosti spotrebičov
 • skúšky krytia až do IP 69 podľa STN EN 60529
 • funkčné a výkonové skúšky
 • skúšky vo vlhkostnej komore
 • odolnosť proti horeniu a plazivým prúdom
 • oteplenie a abnormálne práce
 • mechanická pevnosť
 • meranie unikajúceho prúdu
 • meranie izolačného odporu
 • elektrická pevnosť, ochranný obvod, izolačný odpor
 • EMC skúšky, meranie nízkych harmonických produkovaných spotrebičmi do siete.


Zoznam noriem a legislatívnych predpisov:
STN EN 61439, STN EN 61598, STN EN 60335, STN EN 60730, STN EN 60950, STN EN 60204, STN EN 61029, STN EN 61010, STN EN 60745, STN EN 61558, STN EN 60065, STN EN 62115, STN EN 50144, STN EN 62208, STN EN 60884, STN EN ISO 23953-2, STN EN 61310, STN EN 62368-1

Výstup:

 • Protokol
 • Certifikát (vydáva COCV).