SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE – Právne informácie

Všetky údaje a materiály publikované na www.tsu.sk majú komerčný, informatívny charakter a môžu byť použité iba pre osobné potreby. Pre ďalšie publikovanie, úpravu, reprodukciu alebo akékoľvek iné použitie údajov a materiálov je potrebný písomný súhlas TSÚP Piešťany, š.p. Bez písomného súhlasu je použitie údajov z www.tsu.sk zakázané!

TSÚP Piešťany, š.p., si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny sú platné odo dňa ich publikovania na www.sktc-106.sk.

Autorom softvérového riešenia pre www.tsu.sk je firma AY Productions & Missberry s.r.o.,, ktorá je jediným nositeľom autorských práv. Použité softvérové riešenie content management systému AYCon CMS a ďalšie špecifické doplňujúce moduly na www.sktc-106.sk nie je možné žiadnym spôsobom šíriť, upravovať, meniť, kopírovať, dekódovať a využívať tak získaný zdrojový kód, databázu, alebo jeho časti samostatne, prípadne v spojení s iným programovým vybavením.

V prípade, ak zistíte protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na: [email protected].